Systemy przeciwpożarowe

01Systemy sygnalizacji przeciwpożarowej umożliwiają wczesne wykrycie pożaru i wskazanie jego miejsca. Dzięki nim powiadamiane są odpowiednie służby – personel, a poprzez system monitoringu straż pożarna. Dają możliwość odpowiednio szybkiej reakcji na zagrożenie pożarowe, a co za tym idzie, chronią życie ludzi znajdujących się wewnątrz budynku. Możliwe jest też uruchomienie urządzeń gaszących.

W zakresie instalacji ppoż. oferujemy Państwu sprzęt sprawdzonego producenta marki POLON-ALFA.

02Instalacje przeciwpożarowe służą do wykrycia pożaru w odpowiednim momencie, a także do wskazania jego źródła. Oprócz tego dzięki odpowiednim systemom natychmiast powiadamiany jest personel pracujący w danym miejscu tudzież domownicy, a także Straż Pożarna. Zwiększa to prawdopodobieństwo uniknięcia rozszerzenia się pożaru, a co za tym idzie zminimalizowanie jego negatywnych skutków oraz niebezpieczeństwa dla osób znajdujących się w danym budynku.
W skład  instalacji przeciwpożarowej mogą wchodzić na przykład klapy oddymiania, czujniki optyczne i termiczne oraz szereg innych elementów. Wszystkie one mają niezbędne atesty oraz świadectwa jakości będące gwarancją stuprocentowej sprawności. Dodatkowym atutem oferowanych przez nas systemów przeciwpożarowych jest fakt, iż wszystkie wspomniane wyżej elementy wchodzące w ich skład posiadają układy zapewniające ciągłe zasilanie nawet w wypadku zaniku zasilania sieciowego. Gwarantuje to działanie systemu przeciwpożarowego nawet w przypadku awarii zasilania.

Firma “ProService P. Jankowski” oferuje klientom najwyższej jakości instalacje przeciwpożarowe i systemy sygnalizacji przeciwpożarowej wraz z montażem oraz serwisem. Specjalizujemy się w zabezpieczaniu m.in. obiektów handlowo usługowych, biurowych i przemysłowych. Doświadczenie, które zdobyliśmy na przestrzeni lat, pozwala nam na dobranie najbardziej optymalnego rozwiązania do potrzeb klienta.

Oferujemy:

  • wykonanie projektu – dokumentacji,
  • oznakowanie pomieszczeń,
  • dostawę odpowiednich urządzeń
  • montaż systemu,
  • opiekę serwisową,
  • integrację z systemami bezpieczeństwa budynku.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Zobacz przykładowy schemat pracy centrali POLON 6000

00

 

Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000

04Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 umożliwia uruchamianie i kontrolę urządzeń przeciwpożarowych, służących do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego np. klap oddymiających czy odcinających. Pozwala na tworzenie od 1 do 8 niezależnych sterowań w ramach pojedynczego urządzenia. Centrala UCS 6000 może pracować jako element adresowalny instalowany na linii dozorowej centrali POLON 6000 lub też samodzielnie bez współpracy z systemem sygnalizacji pożarowej.

Czujki pożarowe

01Czujki pożarowe, pracujące w systemie POLON 6000, to czujki analogowe z opcją programowego ustawiania ich czułości lub trybu pracy. Umożliwia to dostosowanie szybkości reakcji systemu wykrywania pożaru do zachodzących w otoczeniu czujek zjawisk. Czujki, dzięki autokompensacji, utrzymują stałą czułość i skuteczność wykrywa-nia, przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej, a także przy zmianach temperatury, wilgotności i ciśnienia. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujki gwarantują szybką i pełną analizę zachodzących zjawisk w otoczeniu czujki. W systemie POLON 6000 mogą pracować czujki pożarowe szeregu 6000 oraz szeregu 4000:

Elementy kontrolno-sterujące

03Liniowe, adresowalne elementy wykonawcze i kontrolne są sterowane z centrali. Umożliwiają uruchamianie (za pomocą swoich przekaźników) urządzeń alarmowych lub przeciwpożarowych np. sygnalizatorów, klap dymowych, drzwi przeciwpożarowych itp. oraz kontrolowanie sprawności sterowanych urządzeń i poprawności ich zadziałania

Ręczne ostrzegacze pożarowe

02Ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M(H) umożliwiają przekazywanie informacji o pożarze do centrali sygnalizacji pożarowej przez osobę, która zauważyła pożar i ręcznie uruchomiła ostrzegacz. Ostrzegacz ROP-4001M przeznaczony jest do montażu wewnątrz obiektów, natomiast ROP-4001MH – na zewnątrz obiektów.

Sygnalizatory akustyczne

05Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001, SAW-6001 (tonowe) i SAW-6006 (z komunikatami głosowymi) są przeznaczone do lokalnego akustycznego sygnalizowania pożaru. Są załączane na polecenie wysłane przez centralę, po spełnieniu zaprogramowanych kryteriów zadziałania np. po wykryciu pożaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogólnego w centrali, itp.

Adaptery ADC-4001M i ACR-4001

06Adapter ADC-4001M jest elementem adresowalnym przeznaczonym do przesyłania informacji o stanie dołączonej do niego linii dozorowej, tzw. linii bocznej (konwencjonalnej) oraz o stanie zainstalowanych na niej nieadresowalnych czujek dwustanowych szeregu 40 (także iskrobezpiecznych za odpowiednim separatorem) lub innych elementów wyposażonych w przekaźniki z bezpotencjałowymi zestykami. Adapter ACR-4001 umożliwia dołączenie do kablowej linii dozorowej centrali czujek radiowych DUR-4047

Copyright © 2008 ProService P. Jankowski usługi elektryczne Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. mapa strony
Call Now Button