Systemy alarmowe

alarm2W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest to by odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo swojego domu i miejsca pracy. W dobie szeroko obserwowanych zachowań przestępczych instalacje alarmowe muszą być coraz bardziej niezawodne i doskonałe. Nasza firma zajmuje się montażem alarmów przewodowych oraz bezprzewodowych – różnica polega tutaj głównie na połączeniu i metodach komunikacji poszczególnych elementów wchodzących w skład instalacji alarmowej. Aby spełnić oczekiwania naszych klientów stosujemy urządzenia mikroprocesorowe o najlepszych parametrach technicznych. Montujemy alarmy takich marek jak: Satel, DSC, Texecom, Galaxy, Paradox, Rokonet.

Oferujemy:

  • profesjonalne systemy alarmowe – dla biur, sklepów, magazynów, instytucji,
  • alarmy domowe – montaż dla potrzeb użytkowników,
  • systemy alarmowe do ochrony zewnętrznej – np. dla wojska,
  • systemy alarmowe do ochrony obiektów specjalnych – magazynów broni, banków, itp,
  • alarmy do ochrony placów budowy i budynków w stanie surowym,
  • serwis i konserwację systemów alarmowych.

Serdecznie zapraszamy klientów z m.st. Warszawa i okolic do kontaktu z naszą firmą.

Zobacz przykładowy schemat systemu alarmowego

00

Płyta główna centrali alarmowej

01Centrale alarmowe oferujące oprócz funkcji alarmowych, również możliwość realizowania systemów automatyki domowej oraz kontroli dostępu. Dzięki szerokiej gamie modułów rozszerzeń, ich możliwości mogą być dostosowane do bieżących potrzeb – od niewielkich systemów, po rozległe instalacje.

Manipulator

03Aby system alarmowy działał zgodnie z naszymi oczekiwaniami, musimy mieć możliwość komunikacji z centralą alarmową. Do tego celu służą manipulatory. Manipulator umieszczany jest zwykle w miejscu łatwo dostępnym. Przy jego pomocy możemy wydawać centrali różnego rodzaju polecenia, wśród których podstawowe to załączenie i wyłączenie czuwania. Możemy dowiedzieć się o alarmach, awariach oraz innych zdarzeniach, które zarejestrował system alarmowy. Wreszcie przy pomocy manipulatora możemy centralę zaprogramować.

Monitoring i powiadamianie

06Funkcje monitoringu i powiadamiania są realizowane za pośrednictwem linii telefonicznej. Idea monitoringu telefonicznego polega na wysyłaniu przez centralę alarmową odpowiednich sygnałów do stacji monitorującej, czyli do urządzenia odbiorczego. Zazwyczaj obsługę monitoringu oferują agencje ochrony, gdzie informacje zbierane przez stację monitorującą są na bieżąco analizowane i gdzie podejmowana jest decyzja o konieczności ewentualnej interwencji.

Czujki

02Czujka w systemie alarmowym dostarcza informacji do centrali alarmowej. Jeśli w otoczeniu czujki zdarzy się cokolwiek, co zgodnie z programem centrali alarmowej zostanie zinterpretowane jako zagrożenie, centrala alarmowa wyda rozkazy odpowiednim urządzeniom, aby te podjęły określone działania.

Sygnalizator

04W przypadku systemu sygnalizacji włamania i napadu najprostszą formą reakcji na sytuację alarmową jest uruchomienie urządzeń, które zasygnalizują alarm. Sygnalizatory mogą być różnego typu: optyczne (czyli wykorzystujące sygnalizację świetlną), akustyczne (czyli wykorzystujące sygnalizację dźwiękową), czy też optyczno-akustyczne (czyli łączące obie te formy). Mogą być montowane wewnątrz pomieszczeń lub na zewnątrz budynków. Ich zadanie pozostaje zawsze to samo: w wyraźnie dostrzegalny sposób poinformować o zaistnieniu sytuacji alarmowej.

Komputer

05Innym sposobem komunikowania się z systemem alarmowym jest podłączany w razie potrzeby komputer z odpowiednim oprogramowaniem. Rozwiązanie to ma tę zaletę, że monitor komputera daje o wiele większe możliwości wizualizacji, a obsługa staje się bardziej intuicyjna. Możliwość obsługiwania systemu z pomocą komputera jest szczególnie przydatna przy dużych obiektach takich jak biurowce, magazyny, itp., gdzie znaczna jest liczba chronionych pomieszczeń i osób uprawnionych do poruszania się po nich.

Kontaktron

07Bezprzewodowy magnetyczny czujnik otwarcia bramy garażowej. Trwała obudowa umożliwia montaż w miejscach narażonych np. na złe warunki pogodowe.

Copyright © 2008 ProService P. Jankowski usługi elektryczne Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. mapa strony
Call Now Button